Technické parametry TUMA THERM turbo

Keramický komínový systém TUMA THERM TURBO pro plyn

Klasifikace podle normy EN 13063-3 T200 P1 W1 O50

VZDUCHOVÝ A SPALINOVÝ SYSTÉM systému TURBO  – ke s kotlům z uzavřenou spalovací komorou.

Komínový keramický systém - TUMA THERM TURBO, plní požadavky nejmodernějších zdrojů tepla vytápěných plynem, ve kterých spalování probíhá v uzavřené spalovací komoře. Prostor mezi keramzitovou komínovou tvárnicí a keramickou vložkou plní funkci šachty pro přívod vzduchu ke spalování. Keramická vložka slouží k odvádění spalin. V tomto systému je vzduch potřebný ke spalování veden protisměrným proudem k proudu odváděných spalin a částečně se ohřívá. Tímto stoupá i účinnost kotle.

Systémy TUMA THERM TURBO nabízíme ve čtyřech průměrech:

  1. Ø 100 - k jednomu zapojení kotle o výkonu do 25 kW
  2. Ø 140 - ke třem zapojením kotlů o výkonu   do 25 kW
  3. Ø 200 - k šesti zapojením kotlů o výkonu     do 25 kW
  4. Ø 250 - k deseti zapojením kotlů o výkonu   do 25 kW

Při zapojení několika kotlů v jednom patře je třeba zachovat příslušné vzdálenosti ve svislém směru :
A: při zapojení na téže straně odvodu spalin zachovejte vzájemnou vzdálenost min. 30cm.
B: při zapojení na opačné straně odvodu spalin zachovejte vzájemnou vzdálenost min. 60 cm.
Maximální délka připojovacího prvku je 1,2 m se třemi zlomy pod úhlem max. 90°.

montážní návod TUMA THERM TUBO -A

Montážní návod TUMA THERM turbo - B