Technické parametry TUMA THERM

Keramický komínový systém TUMA THERM - suchý (standardní systém)

Klasifikace podle normy EN 13063-1 T600 N1 D 3 G100

je trojvrstvý systém sestavený z keramických vložek PD REFRACTORIES, minerální izolace a komínové tvárnice THERM z keramzitu, který pracuje za podtlaku bez kondenzace vodních par.

Přednosti trojvrstvého komínu:

 1. Možnost napojení každého druhu kotle na pevná paliva (uhlí, dříví, brikety, eko-hrášek, rašelina),
 2. tekutá paliva (topný olej, nafta) 
 3. plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).
 4. Změna druhu zdroje energie nevyžaduje žádné další úpravy komínového systému.
 5. Systém je odolný vůči vyhoření sazí a vysokým teplotám.
 6. Protipožární bezpečnost  a odolnost díky  ohnivzdornosti vnějších keramzitových komínových tvárnic.
 7. Hladké stěny keramického komínu minimalizují tření spalin při proudění komínových plynů, což zaručuje dobrý tah systému.
 8. Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickému opotřebení.
 9. Jednoduchá a rychlá montáž díky použití moderních, lehkých keramzitových tvárnic (14kg/tvárnice) a tenkovrstvé lepicí malty.
 10. Dokonalé termoizolační vlastnosti.
 11. Nízká hmotnost a vysoká pevnost komínové tvárnice pro stavbu systému do 25 metrů.
   

Keramický komínový systém TUMA THERM - mokrý

Klasifikace podle normy EN 13063-2 T400 N1 W1 O50

(Komínový systém TUMA THERM - mokrý je potřeba objednávat na speciální požadavek !)

komínový systém ke kotlům s atmosferickým spalováním vytápěných pevnými, tekutými a plynovými palivy, kde teplota spalin nemůže být vyšší než T 400 (400°C).

Přednosti trojvrstvého komínu:
 

 1. Možnost napojení kotlů na pevná (mokré dříví),
 2. Tekutá paliva (topný olej, nafta) 
 3. Plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).
 4. Změna druhu zdroje energie nevyžaduje žádné další úpravy komínu. -Odolný vůči vysokým teplotám.
 5. Protipožární bezpečnost díky ohnivzdornosti vnějších komínových tvárnic .
 6. Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin, což zaručuje dobrý tah.
 7. Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickému opotřebení.
 8. Jednoduchá a rychlá montáž díky použití moderních, lehkých keramzitových tvárnic a tenkovrstvé lepicí malty.
 9. Dokonalé termoizolační vlastnosti.
 10. Nízká hmotnost a vysoká pevnost komínové tvárnice.
 11. Bezpečné odvádění agresívních kyselých kondenzátů.
 12. Lze použít ke všem zdrojům tepla, včetně nízkoteplotních kotlů s teplotou spalin od 40°C.